استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و دوره های آموزشی ISO9001:2015

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود. هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين‌المللي براي پياده‌سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت. سيستم‌هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح‌ريزي / كنترل / تضمين / بهبود كيفيت را فراهم مي‌آورند. استاندارد ISO 9001 با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه عطفي در نگرش سيستم‌هاي مديريتي ايجاد نموده است. استاندارد مديريت كيفيت با تكيه بر اصول هفت‌گانه شكل گرفته‌اند:

  • مشتري محور
  • رهبري
  • تعامل با كاركنان
  • رویکرد فرآيندی
  • بهبود
  • تصميم‌گيري بر اساس شواهد
  • مدیریت ارتباطات

فرآيند مميزي بر اساس استاندارد ISO 9001 بر اساس قواعد بين‌المللي كه از سوي انجمن بين‌المللي مراجع اعتباردهي (IAF) تثبيت شده است، صورت مي‌گيرد. صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 9001 توسط شركت TÜV NORD تحت اعتباردهی DAkkS صورت مي‌پذيرد.

اخبار
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و دوره های آموزشی ISO9001:2015
رشته «طراحی صنعتی» منجمد شده است
طراحی صنعتی در تمام دنیا رابطه خاصی با جامعه دارد