دوره برندینگ


  • ظرفیت: 22
  • هزینه ثبت نام در دوره: 123,000 ریال
  • حد نصاب: 2
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

دوره برندینگ

دوره برندینگ

تاریخ ثبت : 1397/10/16 کد دوره : r982475163
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/16 تاریخ پایان دوره : 1397/11/23