آموزش پیشرفته ساخت گل فلزی


  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
  • حد نصاب: 4
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش پیشرفته ساخت گل فلزی

آموزش پیشرفته ساخت گل فلزی

تاریخ ثبت : 1397/12/04 کد دوره : r981753204
نوع دوره : نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/11 تاریخ پایان دوره : 1397/12/04

آموزش مقدماتی ساخت گل فلزی

آموزش نکات تکمیلی

گل فلزی