نقشه کشی


  • ظرفیت: 5
  • هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 5 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

نقشه کشی

نقشه کشی

تاریخ ثبت : 1397/08/07 کد دوره : r512036487
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/08 تاریخ پایان دوره : 1397/09/13