تست 2 آنلاین

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 8 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/11/21
کد دوره : r486213570 نوع دوره : آموزش مجازی
تعداد شرکت کننده ها : 3 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1397/11/21
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

تست 2 آنلاین
مدرسان