حسابداری ویژه اشتغال به کار

هزینه ثبت نام در دوره: 5,600,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/13
کد دوره : r375918604 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/15 تاریخ پایان دوره : 1397/12/15
پیش نیاز :

آشنایی با کامپیوتر مقدماتی

وسایل مورد نیاز :

امکانات کامل در آموزشگاهها موجود است.

اهداف دوره :

آشنایی با حسابداری شرکت ها - ایجاد اظهار نامه مالیاتی و فصلی - آشنایی با نرم افزار هلو - آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی - آشنایی با اکسل در حسابداری

مفاد درسی :

مطابق استاندارد حسابدار مالی و مقدماتی و کاربر حقوق و دستمزد

حسابداری ویژه اشتغال به کار
محل برگزاری
مدرسان