حسابداری ویژه اشتغال به کار


  • ظرفیت: 20
  • هزینه ثبت نام در دوره: 5,600,000 ریال
  • حد نصاب: 5
  • تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

حسابداری ویژه اشتغال به کار

حسابداری ویژه اشتغال به کار

تاریخ ثبت : 1397/09/13 کد دوره : r375918604
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/15 تاریخ پایان دوره : 1397/12/15

آشنایی با کامپیوتر مقدماتی

امکانات کامل در آموزشگاهها موجود است.

آشنایی با حسابداری شرکت ها - ایجاد اظهار نامه مالیاتی و فصلی - آشنایی با نرم افزار هلو - آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی - آشنایی با اکسل در حسابداری

مطابق استاندارد حسابدار مالی و مقدماتی و کاربر حقوق و دستمزد