بررسی و تحلیل سنت های فلسفی


  • ظرفیت: 10
  • هزینه ثبت نام در دوره: 5,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

بررسی و تحلیل سنت های فلسفی

بررسی و تحلیل سنت های فلسفی

تاریخ ثبت : 1397/04/26 کد دوره : r317852094
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/05/18 تاریخ پایان دوره : 1397/07/26

آشنایی با مفهوم فلسفه و شناخت جزیی از شاخه های تخصصی این رشته

در صورت تمایل و نیاز کاغذ و خودکار به همراه داشته باشید.

آشنایی با فلسفه غرب- تحلیل سنت های فلسفی

فلسفه باستان-فلسفه قرون وسطی (قرن ۵ تا ۱۶ میلادی)- فلسفه قرون جدید (قرن ۱۷ تا ۲۰ میلادی)-ایدئالیسم آلمانی-پراگماتیسم-پدیدارشناسی- اگزیستانسیالیسم- ساختارگرایی و پساساختارگرایی-سنت تحلیلی