مقدمه ریاضیات پایه


  • ظرفیت: 4
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,000,000 ریال
  • حد نصاب: 2
  • تعداد شرکت کننده ها : 4 نفر
  • وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل

مقدمه ریاضیات پایه

مقدمه ریاضیات پایه

تاریخ ثبت : 1397/11/21 کد دوره : r249813567
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1398/12/21

آشنایی با ریاضیات

تبلت و تلفن همراه - کاغذ و قلم

آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی

مفاهیم اولیه ی ریاضی ضرب و تقسیم