نگهداری رنگ خودرو

نگهداری رنگ خودرو

چگونه رنگ خودرو رو سالم نگهداریم

خودرو وسيله اي است كه بمنظور رفع نيازهاي شخصي يا عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد و همواره آلودگيهاي موجود در محيط اطراف صرفنظر از پارك بودن خودرو ويا در حركت بودن آن تاثير بسزائي در كيفيت رنگ آن دارد .

باران هاي اسيدي ، آلودگيهاي صنعتي وبيولوژيكي ،تشعشعات فرا بنفش و… همگي دشمن تخريب فيلم رنگ مي باشند.
هر چه خودرو در تماس بيشتر با محيط اطراف خود باشد ، نياز بيشتري به مراقبت دارد .جدا كردن هر گونه آلودگي (آثار حشرات ، فضولات پرندگان ، رزين درختان ، گريس ، روغن ، بنزين و قير) وپاك نمودن آن از بدنه خودرو ، فبل از آن كه بتواند با فيلم رنگ پيوندي برقرار كند ، بهترين محافظت از آن مي باشد .
بهترين روش محافظت از رنگ خودرو ، توجه منظم ومستمر به خودروي شخصي وشستشوي منظم آن و استفاده از مواد محافظ خودرو است .

مطالب
مکانیک
علم مکانیک چیست
دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
برگزاری دوره اموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
نگهداری رنگ خودرو
چگونه رنگ خودرو رو سالم نگهداریم
پیام خود را به جهان بفرستید
مزایای کارگاه های آموزشی
حضور در کارگاه
4 دلیل برای حضورتان در کارگاه
فروشندگان ماهر چگونه عمل می کند
ویژگی هایی برای تبدیل به فروشنده حرفه ای شدن