مکانیک

مکانیک

علم مکانیک چیست

مکانیک (به فرانسوی: Mécanique) (کوشار در فارسی باستان و علم الحیل عرب) یکی از شاخه‌هایفیزیک است[نیازمند منبع] که به مطالعه حرکات ماده و نیروهایی که باعث آن حرکات می‌شود اقدام می‌کند. دانش مکانیک که بر مبانی متعددی هم‌چون زمان، مکان، نیرو، انرژی، و ماده بنا گردیده است، در مطالعه تمامی شاخه‌ها و شعبه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، و مهندسی به کار گرفته می‌شود.

مکانیک مجموعه گسترده‌ای از دانش است که سابقه آن از تاریخ مدون بشری فراتر می‌رود.

دانش مکانیک به دو زمینه اصلی مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی بخش می‌شود.

مطالب
مکانیک
علم مکانیک چیست
دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
برگزاری دوره اموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
نگهداری رنگ خودرو
چگونه رنگ خودرو رو سالم نگهداریم
پیام خود را به جهان بفرستید
مزایای کارگاه های آموزشی
حضور در کارگاه
4 دلیل برای حضورتان در کارگاه
فروشندگان ماهر چگونه عمل می کند
ویژگی هایی برای تبدیل به فروشنده حرفه ای شدن