مکانیک

مکانیک

علم مکانیک چیست

مکانیک (به فرانسوی: Mécanique) (کوشار در فارسی باستان و علم الحیل عرب) یکی از شاخه‌هایفیزیک است[نیازمند منبع] که به مطالعه حرکات ماده و نیروهایی که باعث آن حرکات می‌شود اقدام می‌کند. دانش مکانیک که بر مبانی متعددی هم‌چون زمان، مکان، نیرو، انرژی، و ماده بنا گردیده است، در مطالعه تمامی شاخه‌ها و شعبه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، و مهندسی به کار گرفته می‌شود.

مکانیک مجموعه گسترده‌ای از دانش است که سابقه آن از تاریخ مدون بشری فراتر می‌رود.

دانش مکانیک به دو زمینه اصلی مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی بخش می‌شود.

مطالب
مکانیک
علم مکانیک چیست
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و دوره های آموزشی ISO9001:2015
دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
برگزاری دوره اموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015
رشته «طراحی صنعتی» منجمد شده است
طراحی صنعتی در تمام دنیا رابطه خاصی با جامعه دارد
نگهداری رنگ خودرو
چگونه رنگ خودرو رو سالم نگهداریم
پیام خود را به جهان بفرستید
مزایای کارگاه های آموزشی
حضور در کارگاه
4 دلیل برای حضورتان در کارگاه
فروشندگان ماهر چگونه عمل می کند
ویژگی هایی برای تبدیل به فروشنده حرفه ای شدن